Vid institutionen bedrivs kontinuerligt ett utvecklingsarbete för att förbättra rutiner och arbetssätt. Här hittar du styrdokument som ligger som grund för verksamheten vid Engelska institutionen:

Lokal_krisplan_Engelska_institutionen (868 Kb)

Verksamhetsplan Engelska institutionen 2020-2021 (589 Kb)

Handläggningsordning vid påtalad diskriminering (48 Kb)

Åtgärdsplan – lika rättigheter och möjligheter 2019 (139 Kb)

Miljöhandlingsplan_2020 (63 Kb)

FAQ återvinning (711 Kb)