Engelska institutionens lokala råd för arbetsmiljö och lika villkor (RALV) träffas regelbundet för att diskutera frågor rörande arbetsmiljö, jämlikhet, jämställdhet och likabehandling.

Ordinarie ledamöter:

Beyza Björkman Nylén
Stf Prefekt, Ordförande

Irina Rasmussen
Representant för lärare/forskare

Patrik Ekström Mezek
Arbestmiljöombud & representant för T/A-personal

Pétur Sigurjónsson
Doktorandrepresentant

Nikki Torres
Studeranderepresentant

Kim Jansson (sekreterare)