Engelska institutionens lokala råd för arbetsmiljö och lika villkor (RALV) träffas regelbundet för att diskutera frågor rörande arbetsmiljö, jämlikhet, jämställdhet och likabehandling.

Institutionens RALV består för närvarande av följande ledamöter:

Beyza Björkman Nylén, stf prefekt
Irina Rasmussen, representant för lärare/forskare
Kim Jansson, representant för T/A-personal samt miljö
Patrik Ekström Mezek, skyddsombud
Maria Zirra, doktorandrepresentant
Nikki Torres, studeranderepresentant