Sammansättning av institutionsstyrelsen fastställs av rektor efter förslag från berörd institution.

Institutionsstyrelsen 2021-2023

Ordinarie ledamöter:

Magnus Ullén
Ordförande
Prefekt, Engelska institutionen

Beyza Björkman Nylén
Stf prefekt, Engelska institutionen

Andreas Gavran
Administrativ chef, Engelska institutionen

Špela Mežek
Universitetslektor, Engelska institutionen

Irina Rasmussen
Universitetslektor, Engelska institutionen

Peter Sundkvist
Professor, Engelska institutionen

Giles Whiteley
Professor, Engelska institutionen

Julia Fernelius
Doktorand, Engelska institutionen

Kitty Stefan
Studeranderepresentant, Engelska institutionen


Suppleanter:

Helena Engler
Studievägledare, Engelska institutionen


Sekreterare:

Kim Jansson
Personal- och ekonomihandläggare, Engelska institutionen

 

Datum för Institutionsstyrelsemöten:

Se möteskalendern