Sammansättning av institutionsstyrelsen fastställs av rektor efter förslag från berörd institution.

Institutionsstyrelsen 2019-2020

Ordinarie ledamöter:

Magnus Ullén
Ordförande
Prefekt, Engelska institutionen

Beyza Björkman Nylén
Stf prefekt, Engelska institutionen

Andreas Gavran
Administrativ chef, Engelska institutionen

Mikko Höglund
Lektor, Engelska institutionen

Irina Rasmussen
Lektor, Engelska institutionen

Kathrin Kaufhold
Biträdande Lektor, Engelska institutionen

Giles Whiteley
Biträdande Lektor, Engelska institutionen

Jonathan Foster
Doktorand, Engelska institutionen

Christian Masorov
Studeranderepresentant, Engelska institutionen


Suppleanter:

Adnan Mahmutovic
Lektor, Engelska institutionen

Helena Engler
Studievägledare, Engelska institutionen

Alice Sundman
Doktorand, Engelska institutionen

Nikki Torres
Studeranderepresentant, Engelska institutionen


Sekreterare:

Kim Jansson
Sekreterare, Engelska institutionen

 

Datum för Institutionsstyrelsemöten:

Se möteskalendern