Centrum för akademisk engelska (CAE) syftar till att kvalitetssäkra akademisk engelska på Stockholms universitetet i stort genom att ge studenter och anställda stöd och vägledning i att muntligt och skriftligt använda engelska i akademiska sammanhang. CAE:s mål är att ditt arbete inom och utom universitetet ska kunna möta de förväntningar som finns på den internationella arenan.

För mer information, besök vår engelska hemsida