Centrum för akademisk engelska (CAE) syftar till att kvalitetssäkra akademisk engelska på Stockholms universitetet i stort genom att ge studenter och anställda stöd och vägledning i att muntligt och skriftligt använda engelska i akademiska sammanhang. CAE:s mål är att ditt arbete inom och utom universitetet ska kunna möta de förväntningar som finns på den internationella arenan.

För mer information, besök vår engelska hemsida eller kontakta Maria Kuteeva på telefon 08-16 35 93 eller e-post maria.kuteeva@english.su.se.