För lokala taxiresor ska följande leverantörer anlitas för taxitjänster inom Storstockholm:

- Taxi Kurir i Stockholm AB

- Sverigetaxi i Stockholm AB

Taxiresor utanför Storstockholm bokas genom SU:s resebyrå alternativt via det statliga ramavtalet på avropa.se.

Det är inte tillåtet att använda sig av tjänsten Uber för tjänsteresor.

Mer information finns på SU:s medarbetarwebb, se länk nedan.