Sveriges universitet och högskolor är statliga förvaltningsmyndigheter under utbildningsdepartementet. Du som anställd på Stockholms universitet är därmed en svensk förvaltningstjänsteman.

Tänk på att alla köp som du gör i tjänsten regleras av Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Enligt lag måste upphandling ske men även för att tillvarata konkurrens, minska risk för korruption, få rätt kvalitet i rätt tid till rätt pris, och för hållbar utveckling. Vi har alla ett ansvar att säkerställa att de leverantörer vi anlitar inte ägnar sig åt penningtvätt eller brister i sina skyldigheter avseende skatter och socialförsäkringsavgifter.

För att lätt få en överblick över vad som redan är upphandlat kan du gå till avropa.se.

Har du en fråga om vad som får bokas för tjänsteresan, vad som får köpas in eller beställas ska du i första hand vända dig till institutionens personal- och ekonomihandläggare som hjälper dig vidare.