Planerar du att åka på en vetenskaplig konferens så kan du få bidrag av institutionen. Först ska du fylla i en konferensansökan enligt nedan:

1. Fyll i blanketten för konferensansökan som du hittar längre ner på denna sida. Blanketten behöver inte signeras utan personen som ansöker ska istället skicka ansökan via epost till institutionens prefekt. I ärenderaden skriver du "Konferensansökan".

2. Efter att prefekt godkänt din ansökan bokar du själv din resa via universitetets upphandlade resebyrå. Kontakta institutionens personal- och ekonomihandläggare om du skulle behöva hjälp med bokningen.

För externa kongresser/konferenser som universitetets medarbetare deltar i kan bokning av boende ske direkt med arrangören. Tänk på att det kan vara billigare att boka boende via universitetets upphandlade resebyrå.

Se relaterad länk nedan för information om bokningar via universitetets upphandlade resebyrå.

Nuvarande riktlinjer vid Engelska institutionen för konferensbidrag

-    Alla uppmuntras att i första hand söka bidrag för deltagande i vetenskapliga konferenser externt.
-    Bidrag kan sökas för deltagande i vetenskapliga konferenser internt.
-    Tillsvidareanställda lärare (adjunkter, lektorer, professorer), biträdande lektorer och doktorander med anställning kan söka bidrag.
-    För att få ett bidrag till konferensresa måste den sökande ha fått ett föredrag accepterat på den aktuella konferensen.
-    Doktorander behöver inte alltid ha ett accepterat föredrag på konferenser. Doktorandens ansökan ska först godkännas av handledaren innan den går till prefekt för underskrift.
-    Maxbelopp per person och år: 15 000 kr
-    Efter genomförd resa kan den resande ansöka om traktamente i Primula genom att göra en reseräkning. Beloppet räknas in i max-beloppet. Tänk på att reseräkningen måste vara inlämnad senast tre månader efter avslutad förrättning. Traktamente och lönetillägg äldre än tre månader betalas inte ut.

Vänligen se nedan under relaterade länkar för information om reseräkning och traktament.