Forskare som är anställda på Stockholms universitet ska dela med sig av sina forskningsresultat på ett tillgängligt sätt. För att publicera sitt forskningsresultat på ett öppet och tillgängligt sätt rekommenderas forskare vid Stockholms universitet att publicera arbeten i tidskrifter som erbjuder open access. Flera av de stora forskningsfinansiärer har idag som krav att du ska publicera forskningsresultaten på ett öppet och tillgängligt sätt.  

Kostnadsfria och rabatterade publiceringsavgifter
När du publicerar en artikel i en open access tidskrift måste du ofta betala en publiceringsavgift som kallas article processing charge (APC). Forskare knutna till Stockholms universitet behöver ofta inte betala denna avgift, för ett stort antal tidskrifter och förlag finansieras av universitetets centrala bibliotek. Endast i få enstaka fall kan du eller din institutionen få betala fullt pris eller till ett reducerat pris för publikationen.

Viktigt att tänka på för att ta del av kostnadsfria och rabatterade publiceringsavgifter

- Endast kostnaden för APC (Article Processing Charge) ingår i avtalen, inte några eventuella tillkommande avgifter såsom färgillustration eller liknade.

- Korresponderande författare (Corresponding author) måste vara knuten till Stockholms universitet.

- Korresponderande författare skickar in manuskriptet och sköter kontakten med förlaget i samband med publicering.

- Du ska använda din SU e-postadress från universitetet som slutar på ”su.se”. Det säkerställer identifieringen av SU-författare och artiklar berättigade till kostnadsfri (alternativt reducerat pris) open access-publicering.

 

För mer information om open access och hur du ska gå tillväga samt vilka förlag som Stockholms unversitet har avtal med, vänligen se nedan under relaterade länkar