Att antas som doktorand upplevs som en fantastisk och spännande möjlighet och för många är det en dröm som går i uppfyllelse. Man får möjlighet att under några år fokusera helt på sitt avhandlingsarbete. Med arbetet följer också en del utmaningar som man kanske inte har räknat med. De högt ställda målen kan upplevas som pressande och skapa både frustration och stress.

För att i någon mån ge doktoranden stöd i detta arbete har Stockholms universitet tagit fram ett utvecklingsprogram för doktorander. Programmet fångar upp de utmaningar och prestationskrav som doktorander kan uppleva och ger dem verktyg att hantera problemen som de kan stöta på i början, i mitten och i slutat av doktorandtiden. Programmet har tagits fram av Personalavdelningen i samarbete med Åsa Burman, studierektor på Filosofiska institutionen och företagshälsan Feelgood.

Doktorandprogrammet är på svenska men en engelsk motsvarighet till programmet planeras att startas under våren 2020.

Frågor om programmet hänvisas till Karin Steffensen på Personalavdelningen.

Programmet består av 3 moduler. Varje modul är på tre hela dagar + en halvdag. Modulerna är kopplade till doktorandstegen vilket betyder att du som doktorand ska anmäla dig till den modul som är kopplat till hur länge du har varit doktorand.

Anmälan gör du via Medarbetarwebben, välj på den sidan vilken modul av doktorandprogrammet du vill delta i.

Klicka här för att komma till anmälningarna »