Stäm alltid av med institutionens personal-och ekonomihandläggare om leverantören är upplagd som leverantör innan ni ger ut fakturaadressen.

Engelska institutionens fakturaadress är:

Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

VIKTIGT: Referens ska alltid anges på fakturan. Referensens skrivs i detta format: 150/namn eller projektnummer. Ange inte referens i fakturaadressfält.

Fakturor som skickas till inläsningscentralen kan bara tas emot i A4-format. Eventuella kassakvitton måste vara tejpade på separat A4-pappersark. Om kassakvitto är häftat på fakturan så tas den inte emot. Se relaterade länk nedan för instruktion.

OBS!

Från den 1 april 2019 kan vi som myndighet endast ta emot e-fakturor. Observera att fakturor via e-post ej accepteras. För att kunna skicka e-faktura till Stockholms universitet måste leverantören vara registrerad som leverantör i leverantörsregistret. Stockholms universitet stödjer ett antal olika lösningar för att ta emot e-fakturor. Har leverantören inte systemstöd för att skicka e-fakturor, erbjuder Stockholms universitet en kostnadsfri anslutning till en fakturaportal Kofax. En leverantör registrerar sig genom att fylla i en blankett som hittas på vår webb: www.su.se/fakturainformation. Ifylld blankett skickas sedan till: fakturaservice@su.se.