All representation vid Stockholms universitet ska ingå som ett naturligt led i universitetets verksamhet. Representation ska utövas återhållsamt, vara och uppfattas som motiverad, måttfull och anpassad till representationstillfället.

Med representation menas aktiviteter som vi genomför för att gynna verksamheten. Utgifter för representation kan avse utgifter för mat, dryck, teaterbiljetter och liknande. Representation kan rikta sig antingen utåt mot affärsförbindelser och liknande (extern representation) eller också inåt mot personal i form av bland annat personalfester (intern representation).

Stäm alltid av med institutionens personal- och ekonomihandläggare om betalningssätt och om leverantör är upplagd innan du genomför din aktivitet. Representationsblankett med syfte, datum för aktiviteten och deltagarförteckning ska fyllas i och lämnas till institutionens personal- och ekonomihandläggare snarast möjligt efter att aktiviteten är avslutad. Blanketten hittar du längre ner på denna sida. Den behöver laddas ner för att du ska kunna fylla i den.

Viktigt att tänka på

- Representation utan tillstånd av prefekt eller överskridande av beloppen utan rektors medgivande kan innebära att den som agerat som värd för arrangemanget blir personligt betalningsansvarig.

- Representation med enbart alkohol är inte tillåtet. Förekomsten av alkohol som måltidsdryck ska präglas av återhållsamhet, och kostnaden rymmas inom den totala beloppsgränsen för representationen. Alkoholfria alternativ ska alltid erbjudas. Starksprit ska inte förekomma.

- Utlägg i Sverige ska i möjligaste mån undvikas - om möjligt ska faktura skickas till  universitetet. OBS. Från den 1 april 2019 ska leverantörer till Stockholms universitet skicka e-fakturor till oss. Fakturor via e-post accepteras ej.

För ytterligare information

Se information om fakturadress, regler för representation, beloppsgränser och lathund för redovisning av representation under relaterade länkar nedan.

Kontakta din personal- och ekonomihandläggare på institutionen för vidare frågor.