Stockholm Exergi kommer att utföra arbete i fjärrvärmenätet från 18/9 kl 06:00 till 19/9 kl 06:00. Under pågende arbete kommer varmvattnet att vara avstängt. Kallvatten fungerar som vanligt.