Den 2 april fattade riksdagen beslut om att tillfälligt avskaffa kravet på läkarintyg från den 8:e dagen i en sjuklöneperiod. Detta innebär att du som är sjuk kan vara hemma från jobbet upp till 21 dagar utan läkarintyg, om din första sjukdag inträffat fram till den 31 oktober 2020. Från och med den 1 november 2020 behöver du ha ett läkarintyg från den 15:e dagen i sjukskrivningsperioden.

Detta gäller inte om du är deltidssjukskriven och omfattningen på sjukskrivningen ökar. Då behöver du fortfarande ett läkarintyg från och med dag 8.

Läs mer här om sjukskrivning med anledning av Covid-19