Onsdag 22 september 2021 är det dags för brandlarmstest i södra huset A-F kl. 07:00-08:00