Våra tjänster

Skräddarsydda kurser vid CAE

Engelska för professionell forskning, 7.5 hp, med inriktning på forskningsartikeln; skräddarsydd kurs för doktorander och forskare vid SU. 20 undervisningstimmar. Varje kurs kräver 30 klocktimmars kursutformning, online handledning och rättning (varje deltagare lämnar in en forskningsartikel och får respons på den). Pris: 70 000 kr (debiteras respektive institution)

Se en kort intervju med Professor Ken Hyland, redaktör för Applied Linguistics, om hur man får sin forskning publicerad i tidskrifter med peer review.

 

 

Språktjänster

CAE tillhandahåller språktjänster för andra institutioner vid SU i form av översättningar och språkgranskning.

Språkgranskning kostar 750 kr/timme.

Översättningar från svenska till engelska (främst kursplaner och hemsidor): 2 kr/ord.

Översättningar från svenska till engelska (främst akademiska texter och vissa styrdokument/avtalstexter): 3 kr/ord.