Upphandlingshandboken

"Det skall vara lätt att göra rätt". Lag (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU, gäller för all upphandling vid Stockholms universitet, från första kronan. Det finns även andra lagar och förordningar som styr den offentliga upphandlingen. Syftet med denna handbok är att på ett enkelt sätt beskriva hur reglerna ska tillämpas samt vara ett stöd i det praktiska upphandlingsarbetet.

Upphandlingshandboken

 

Inköpskoordinator på institution/motsvarande

Prefekten/motsvarande är ytterst ansvarig för att alla avrop, inköp och upphandlingar på institutionen/enheten görs enligt gällande policy och föreskrifter. Prefekten/motsvarande har också ansvaret för att se till att alla anställda får information om reglerna för upphandling.

Inköpskoordinator på institution/motsvarande