Resor

Resor

  • Tjänsteresa utförs enbart på uppdrag av Stockholms universitet.
  • Beslut om tjänsteresa fattas av prefekt eller motsvarande.
  • Resenären och prefekten ska se till att policy och interna föreskrifter följs.
  • Tjänsteresan ska vara planerad och företas utifrån det mest kostnadseffektiva sättet. Gällande avtal bör utnyttjas.
  • Vid ungefärliga lika kostnadseffektiva färdsätt ska resenären välja det, utifrån miljöhänseende, bästa färdsättet.

På universitetets huvudwebb kan du läsa mer om Resepolicy för Stockholms universitet

 

Boka ONLINE – BCD Travel

Här finns information om hur man går tillväga för att boka resor ONLINE.

Konferensansökan

Här finner du blanketten för konferensansökan som ska fyllas i och lämnas till prefekten.