Hälsa

Hälsa

Stockholms universitets företagshälsovård är Feelgood företagshälsovård AB.

Friskvård

Enligt en överenskommelse mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna har alla anställda med månadslön vid Stockholms universitet rätt till en timmes friskvård per vecka på betald arbetstid.

Sjukdom

Om du blir sjuk