Ekonomi

Ekonomi

Via länkarna nedan hittar du som är anställd vid Engelska institutionen information om de mest angelägna ekonomiska rutinerna vid vår institution.

Mer allmän information om ekonomisk ärendehantering vid Stockholms universitet kan du hitta på universitetets huvudwebb:

Personaladministrativa rutiner

Kontanthantering

Vid försäljning av t ex kompendier ska man tänka på följande:

Litteraturköp

För inköp av såväl kurslitteratur som litteratur för kompetensutveckling gäller följande för anställda vid Engelska institutionen:

Lön

Betr frågor om löneutbetalningar, semesterdagar, ersättningar, matrikelutdrag m.m. skall du i första hand vända dig till ekonomi- och personalansvarige på institutionen.

Representation

Här finner du ett formulär för att redovisa representation.

Reseräkningar

Information om vad som gäller vid ersättning för tjänsteresor återfinns i menyn till vänster under Resor.