Arbetsvillkor

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Engelska institutionen
  4. Internt
  5. Arbetsvillkor

Arbetsvillkor

I häftet Du och din arbetsplats återfinns information om anställningsformer, arbetstider, sjukdom och läkarvård, olika typer av ledighet, mm.

Bisysslor

Bisyssla är all verksamhet vid sidan om den anställdes arbete, som inte kan anses ligga inom privatlivets sfär. Bisysslan kan vara avlönad eller oavlönad.

Planeringssamtal

Planeringssamtal är en förberedd, årligen återkommande dialog mellan en enskild medarbetare och närmaste chef, som syftar till att utveckla både verksamheten på institutionen/enheten och medarbetaren.